logo Dotisku

Technické specifikace

 

Příprava tiskových dat rychle a přehledně

Na co si dát pozor při zpracování tiskových podkladů:

  • V dokumentu je nutné správné nastavení čistého formátu (finální rozměr tiskoviny) a nastavení spadu min. 3 mm. Text a objekty vkládejte minimálně 5 mm od ořezu.
  • Data musí být jednoznačně a srozumitelně pojmenována.
  • Všechny průhlednosti v tiskových datech musí být sloučené.
  • Barvový prostor musí být CMYK, pokud jsou v tisku použity přímé barvy, uveďte tuto skutečnost v objednávce, používejte označení podle vzorníku Pantone (např. Pantone 1245 C).
  • Všechna použitá písma v dokumentu musí být vložena.
  • Písmo, které má být černé, obarvujte jen černou barvou (K) nikdy ne jako CMYK, hrozí pak problémy se soutiskem, zejména u drobných textů.
  • Negativní písmo v soutiskovém podkladu a písmo tištěné soutiskem dvou a více barev by nemělo být menší než 6 bodů.
  • Barevné a šedoškálové obrázky dodávejte s rozlišením 300 dpi, pérovky (1-bitová grafika) a ostatní jednobarevné obrázky dodávejte v rozlišení min. 1200 dpi.
  • Používejte správné nastavení ICC profilů. (doporučené výstupní záměry ke stažení na www.eci.org)
  • Kontrolujte výsledné tiskové soubory PDF.

Problémy vznikající z nestandardních dat, není možné reklamovat.


Dokument
Vícestránkové dokumenty (noviny, časopisy, knihy apod.), vytvářejte zásadně vložením všech stránek do jednoho souboru. Soubory s vloženými jednotlivými stránkami není možné při vyšších počtech efektivně zkontrolovat a hrozí riziko, že po vytištění budou obsahovat chyby. V případě, že je nutné dokument dělit (soubor s daty je příliš velký) rozdělte jej na větší bloky. Data musí být jednoznačně a srozumitelně pojmenována bez diakritiky a speciálních znaků.


1. Nezapomínejte na správné nastavení spadu - min. 3 mm.
2. Správně nastavený čistý formát - finální rozměr tiskoviny.
3. Doporučujeme mít text a objekty minimálně 5 mm od ořezu.
4. Obrázky, plochy na spad pokračují z čistého formátu do oblasti spadu.
5. Ořezové značky musí mít vzdálenost minimálně 3 mm od čistého formátu a nezasahují do oblasti spadu.

Průhlednosti
Průhledností může být stín, barevný přechod, prolnutí okrajů, snížení krytí vloženého objektu, barevný nádech apod. Průhlednost v dokumentu představuje velké nebezpečí, že vaše data vidíte na monitoru v jiné podobě, než jak budou zpracována RIPem v tiskárně, proto je nutné při generování tiskových dat jejich sloučení. Prostor sloučení průhlednosti dokumetu zvolte CMYK, je to nezbytné pro korektní náhled barev při přípravě tiskovin i výsledky slučování průhledností.

Barevné prostory a definice barev
Jako ofsetová tiskárna pracujeme se čtyřmi základními barvami (C - Cyan, M - Magenta, Y - Yellow a K - blacK), proto je důležité aby ve finálních tiskových datech byly všechny objekty v barevném prostoru CMYK. Všechny ostatní objekty např. RGB, Pantone, apod. je nutné převést. Pokud jsou v dokumetu použity přímé barvy a mají být součástí tisku, uveďte tuto skutečnost v objednávce. Přímé barvy uvádějte podle vzorníku Pantone (např. Pantone 1245 C). Přímé barvy lze použít i pro nákres tzv. raznice, která zobrazuje výsledný tvar tiskoviny (např. výsekové desky), není však součástí tisku. Raznice musí mít v tomto případě nastavený přetisk.

Písma
Všechna použitá písma v dokumentu musí být vložena. Pokud nebudou v PDF vloženy všechny fonty (druhy písma), data nepůjdou dále zpracovat. Písmo, které má být černé, obarvujte jen černou barvou (K), nikdy ne jako CMYK, hrozí pak problémy se soutiskem, zejména u drobných textů. Negativní písmo v soutiskovém podkladu a písmo tištěné soutiskem dvou a více barev by nemělo být menší než 6 bodů.

Linky a přetisky
Síla linek v dokumentu by měla být minimálně 0,25 b v jedné barvě, linky tištěné soutiskem dvou a více barev minimálně 2 body. Bílé objekty (linky) nesmí mít nastaven přetisk, černé objekty (linky) musí mít nastaven přetisk.

Rozlišení obrázků
Barevné a šedoškálové obrázky dodávejte s rozlišením 300 dpi, vyšší rozlišení je zbytečné. Naopak nižší rozlišení znamená nižší obrazovou kvalitu, která má vliv na celkový výsledek tisku. Pérovky (1-bitová grafika) a ostatní jednobarevné obrázky dodávejte v rozlišení min. 1200 dpi.
Loga a podobné grafické objekty používejte ve vektorové podobě, v rastrové podobě (JPEG, TIFF) to znamená vždy nižší kvalitu tisku i v případě, že je logo dodáno v rozlišení 300 dpi. Kvalita použitých obrazových dat je odpovědností zadavatele.

Čárové kódy
Všechny čárové kódy musí být pouze v jedné barvě - K 100% (nikdy ne jako soutisk více barev) s rozlišením 300 dpi, 1-bitová grafika - pérovka 1200 dpi a nebo ve vektorové podobě (ne jako rastrový obrázek).

Předání tiskových dat
Pokud data exportujete do PDF doporučujeme nejrozšířenější ze standartů PDF/X-standard PDF/X1a:2001, verze PDF bude 1.3 (Acrobat 4.0), tím zajistíte sloučení průhledností a barevnost dokumentu bude ve CMYK.
Další možností je tisk přes PostScript a následné převedení do PDF v Acrobat Distiller se správně zvoleným výstupním záměrem.
Pečlivě kontrolujte výslednou podobu PDF dokumentu pomocí nástroje Kontrola před výstupem. Pokud bude zjištěn v datech problém, budeme Vás kontaktovat s prosbou o zaslání opravených dat. Se správně připravenými a včas předanými daty předejdete ohrožení termínu dodání zakázky.
Pokud chyby nejsou velmi závažné, je po dohodě možné data zpracovat v původní podobě jak byla zaslána. Problémy vznikající z nestandardních dat, není možné reklamovat.

V případě nejasností nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Zde si můžete stáhnout technické specifikace ve formátu PDF.

 
2018 • Dotisku